معرفی یکی دیگر از اعجوبه های کشتی شهرستان دهلران

بیوگرافی

استاد حجت اله قاسمی

متولد2/9/1347 درخانواده ای مذهبی و محروم مثل دیگرهمشهریان خوددرشهردهلران دیده به جهان گشود.وی دوران کودکی خودرادرشهردهلران تااوایل جنگ تحمیلی سپری کردودر مدرسه ی کورش آنزمان دوره ی ابتدایی راپشت سر گذاشت.خانواده ایشان مانند تمام مردم دهلران با شروع جنگ به شهرآبدانان مهاجرت نمودند ودرهمان جادیپلم اقتصاد را اخذ نمود. ایشان کارمندرسمی اداره ثبت احوال دهلران هستند و 20ماه ازدوران جوانی خود رادر جبهه های حق علیه باطل صرف نمودهمچنین 20%جانبازی ازناحیه کف وانگشتان دست چپ داراست وصاحب یک فرزند پسردرمقطع دبیرستان است که آرزوی سلامتی وتندرستی  ایشان را ازدرگاه خداوندمنان خواهانیم.

حجت قاسمی درسال 57ابتدای انقلاب شکوهمنداسلامی در10سالگی پابه عرصه کشتی نهاد.

اولین مسابقه ایشان درسال 1357دروزن 28kgبودباتوجه به کم بودن سن حجت باشناسنامه ی پسرخاله ی خودکه چندسال ازاوبزرگتربودشرکت نمودوبه مقام دوم استان دست یافت.که متوجه میشویم که چقدرعشق کشتی دروجوداین کودک موج میزد

عناوین قهرمانی درسطح استان ایلام

اسطوره بلامنازع کشتی آزادوفرنگی دراوزان32و35و38و42و48و52و58و62درتمام رده های سنی استان به عنوان قهرمانی دست یافت.که اولین قهرمانی حجت درسال 1360دروزن 35kg رده ی نونهالان-نوجوان بود.

عناوین قهرمانی درسطح کشور وانتخابی تیم ملی

ابتدا(فرنگی)

درسال 1360وزن48kgدرمسابقات منطقه ی3کشوردوم ایران شد(کاشان)

سال48kg 1361مسابقات قهرمانی کشور رده نوجوانان اول ایران شد(به میزبانی تهران)

درسال  1362/1363دروزن 62kg در مسابقات قهرمانی آموزشگاه های جوانان کشوربه عنوان سومی ایران دست یافت(میزبان استان سمنان)

درکشتی(آزاد)

درسال 1364وزن 62kg رده ی جوانان،به عنوان چهارمی ایران دراستان کرمانشاه دست یافت.آقای قاسمی درگروه خودتمام حریفان سرشناس خودرارابا6بردمتوالی وباضربه فنی شکست دادوبه دور بعد راه یافت.دردوربعدحجت به افشین نوری کشتی گیرکرمانشاهی دارنده که مدال طلای آسیا رادرکارنامه داشت باخت و درگروه بازنده هابرای کسب عنوان سوم وچهارم کشتی را به کشتیگیرتهرانی واگذارنمودتابه مقام چهارم4بسنده کند.

انتخابی تیم ملی بزرگسالان آزاد

درسال 1365 وزن 62kg رده ی بزرگسالان انتخابی تیم ملی که به میزبانی مشهدمقدس برگزارشدحجت قاسمی ازاستان ایلام شهرستان دهلران هم حضورداشت دردور اول حجت توانست ناصر نوربخش قهرمان آسیا وجهان رابااقتدارشکست دهدوباعث مباهات استان ایلام گرددکه متاسفانه به علت کم کردن بیش ازحد وزن راهی بیمارستان شد. جاداردهمین مرحله ازتیم ملی رابه جامعه کشتی دهلران تبریک بگوییم دراین وزن محسن کاوه مربی کنونی تیم ملی قهرمان انتخابی آن مسابقه شد.

مسابقات نیروهای مسلح کل کشور

درسال1366 وزن 62kg درمسابقات قهرمانی  پایگاه های هوایی کل کشور به میزبانی شهرستان آبدانان به مقام دوم ایران دست پیدا کرد.

آخرین حضور حجت اله قاسمی درمسابقات رسمی کشور

درسال1366 یک سری مسابقه 6شش جانبه یادگارشهیدصفربیگی دراستان ایلام برگزارگردید که بازهم حجت قاسمی مانماینده تمام مردم شریف دهلران درآن مسابقه حساس حضورداشت.تیم های شرکت کننده،تهران،کرج،کرمانشاه،همدان،کردستان و ایلام، لازم به ذکراست که استاد قاسمی تمام حریفان راباضربه فنی یکی پس ازدیگری مغلوب کردوبه عنوان فنی ترین کشتی گیر انتخاب گردید.

هم دوره های سرشناس اقای حجت اله قاسمی

امیررضاخادم ورسول خادم.محسن کاوه وسیاوش نوری.تقی اکبرنژاد.آیت واگذاری. مجیدترکان.عسگری محمدیان.وداوودنعمتی نیادارنده مدال طلای آسیا،حجت توانست این کشتی گیر سرشناس را شکست دهد.

به درخواست ایشان یادی از عزیزان هم استانی و دوستان او می کنیم.

رحمان غیابی.مرحوم جبارسوخته زاری.خدایی. محمدبیرانوند.مرحوم تقی امیدی و نقی امیدی،عزت مرداخانی،محمد کریمی،اسدالله احمدی،محسن خطیبی،مهرداد جنگلی و علی محمد فتاح خان

پیام آخر استاد حجت قاسمی

 تمام کشتی گیران و مربیان و رییس هییت کنونی با جدیت هرجه تمام تر در عرصه استان و حتی کشور تلاش کنید.کشتی ورزش پهلوانی است و در این راستا ورزشی قهرمانی است باخت و برد باقی نمی ماند و انچه که به یادگار می ماند دوستی و صمیمیت است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
پورسردار

باسلام به درستی وبه نیکی از افتخارات جناب آقا ی قاسمی یاد نمودید کشتی گیری تکنیکی که دارای هوش وذکاوت فراوانی بود .با خواندن مطلب فوق خاطرات فراوانی که درخدمت آقای قاسمی داشتیم تداعی گردید .با آرزوی سلامتی وسعادت برای شما وآقای قاسمی