بالاخره صبر همگان به پایان رسید

به اطلاع تمامی همشهریان ایلامی می رساند؛

در پی گزارش فدراسیون کشتیٰ؛ مجمع انتخابات هیآت کشتی استان ایلام در تاریخ 27/9/1392در اداره ورزش و جوانان شهر ایلام تشکیل می شود

در این خصوص بامهندس نظری مصاحبه ای ترتیب داده ایم که..

باتوجه به فشارهای سرپرست فدراسیون کشتی آقای رسول خادم و تاکیدهای بیش از حد ایشان نسبت به برگزاری مجمع در استان و از سوی دیگر کارشکنی های اقایان...مانع از آن شدکه آقای  غریبی به مسند ریاست بنشیند اما با استعانت از خداوند منان و پی گیری های بی وقفه ایشان بالاخره قرار شد این انتخابات در اواخر اذر ماه در استان ایلام برگزار گردد.

شایان ذکر است که...

تنها نامزد این مجمع اقای غریبی می باشد که برای ایشان از درگاه خداوند ارزوی توفیق روزافزون می کنیم

امیر صادق نظری

/ 0 نظر / 15 بازدید