آلبوم کشتی

 

http://dehloran-kesvat.persianblog.ir/

http://dehloran-kesvat.persianblog.ir/

 

عباس جدیدی

عباس جدیدی پهلوان وزنهای 96و120کیلوگرم

علیرضا حیدری بزرگ پهلوان کشتی ایران زمین

پهلوان واقعی جامعه کشتی رسول خادم

پهلوان سالهای نچندان دور کشتی ایران  زمین علیرضا دبیر

 

محمد بنا بهترین مربی طول تاریخ کشتی فرنگی یران

 

 

 

 

سایت کشتی شهرستان دهلران

/ 2 نظر / 100 بازدید
iii

سلام مااز نامبردن کشتی گیران دیگر چیزی ندیدیم آخرش

مرتضی بارانی زاد

سایتت جالب بود داش صادق . [تایید]